web2 logo

Artikel Links Notities

Tekenreeks in een string vervangen met str_replace

Gebruik: str_replace ( $zoek , $vervang , $doel) Deze functie levert een string of array op waarin alle gevallen van $zoek in $doel vervangen zijn met de opgegeven $vervang waarde. Voorbeeld: $zin = "Je moet elke dag groente, fruit en vezels eten."; $gezond = array("groente", "fruit", "vezels"); $lekker = array("pizza", "donuts", "roomijs"); $nieuwezin = str_replace($gezond, $lekker, $zin); // Geeft: Je moet elke dag pizza, donuts en roomijs eten. Nog een voorbeeld: $tekst = str_replace('de','the','de man in de mirror'); // Geeft: the man in the mirror

Underscores vervangen door spaties

Undersores in een string vervangen door spaties kan met: $string=str_replace("_"," ",$string);

naar boven

term zoeken

Notitieruimte