web2 logo

Artikel Links Notities

Willekeurig meerdere elementen uit een lijst kiezen zonder doublures

Met PHP is het heel eenvoudig om uit een lijst een willekeurig aantal elementen te kiezen zonder daarbij dubbele elementen te krijgen. <?php $nr = '<br>'; // HTML code voor nieuwe regel $lijst = array("item1", "item2", "item3", "item4", "item5", "item6", "item7", "item8", "item9", "item10"); foreach ($lijst as $waarde) { echo $waarde . $nr; } $maxAantal = count($lijst); echo "$nr Aantal elementen in de array: $maxAantal $nr"; $teKiezenAantal = 5; // het te kiezen aantal mag niet groter zijn dan het aantal items in de lijst if($teKiezenAantal > $maxAantal) { $teKiezenAantal = $maxAantal; } echo "$nr Willekeurig te kiezen aantal: $teKiezenAantal $nr"; $willekeurigeLijst = array_rand($lijst, $teKiezenAantal); for($x=0; $x<$teKiezenAantal; $x++) { echo $lijst[$willekeurigeLijst[$x]] . $nr; } ?>

naar boven

term zoeken

Notitieruimte