web2 logo

Bestandspaden op verschillende operatingsystemen

Windows springt anders om met bestandspaden als andere operatingsystemen. Windows gebruikt backwardlsashes ipv forwardslashes tussen directories in bestandspaden. De backwardslash wordt o.a. in Python ook gebruikt als escape-teken. De eenvoudigste oplossing is om ook voor Windowsbestandslocaties forwardslashes te gebruiken in Python. Dankzij de pathlib bibliotheek is dit geen enkel probleem.
from pathlib import Path # Path past de slashes aan aan het gebruikte operatingsyteem: data_map = Path("mijn_data/teksten/") # het pad verlengen kan gewoon met de forward slash: te_openen_bestand = data_map / "mijn_data.txt" # tekstbestand openen en meteen lezen: print(te_openen_bestand.read_text())

De bestandsnaam geheel of gedeeltelijk opvragen

Bestandsnamen bestaan uit 2 gedeelten, de eigenlijke naam en de extensie die aangeeft om wat voor soort bestand het gaat.
from pathlib import Path bestand = Path("mijn_data/teksten/mijn_data.txt") # de volle naam: print(bestand.name) # geeft "mijn_data.txt" # de extensie: print(bestand.suffix) # geeft "txt" # de eigenlijke naam: print(bestand.stem) # geeft "mijn_data"

Controleren of een bestand bestaat

Als een bestand niet bestaat geeft dat een foutmelding, die wil je meestal vermijden.
from pathlib import Path if not bestand.exists(): print("Dit bestand bestaat nog niet!") else: print("Dit bestand bestaat al!")

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ python ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.