web2 logo

chr(i)

De functie chr(i) geeft een string met het karakter dat bij de unicode hoort met waarde i. De functie is het tegenovergestelde van de functie ord().
De waarde van i mag liggen tussen 0 en 1,114,111 (0x10FFFF hex). Je krijgt een ValueError als i daarbuiten valt.

>>> chr(100)
'd'

>>> chr(8364)
'€'

>>> chr(1114112)
Traceback (most recent call last):
  File "", line 1, in
ValueError: chr() arg not in range(0x110000)

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ python ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.