web2 logo

class bytearray([bron[, codering[, errors]]])

Een bytearray is een mutable reeks van integers tussen 0 en 255.
De bron is optioneel.
Als bron een string is, dan is encoding verplicht.
Als bron een integer is, dan wordt dat de grootte van de bytearray en deze wordt gevuld met null bytes.
Als bron een object is van het soort buffer interface, dan wordt een alleen-lezen buffer van het object gebruikt om de bytearray te vullen.
Als bron een reeks integers is, dan wordt deze gebruikt onm de bytearray te vullen.
Als bron geen argument heeft, dan wordt een bytearray van lengte 0 gemaakt.

De codering is optioneel.
Als bron een string is, dan is encoding verplicht.
Veelgebruikte waarden voor de codering zijn: ascii, utf-8, windows-1250 en windows-1252.

Ook errors zijn optioneel.
Hiermee kan aangegeven worden wat er gedaan moet worden als er fouten optreden met de codering.
Mogelijke waarden zijn:
strict: geeft een exception als er een coderingsfout is
replace: vervangt onjuiste gegevens door vervangstekens zoals '?' of 'ufffd'
ignore: negeert onjuiste gegevens en gaat verder zonder meldingen
xmlcharrefreplace: vervangt tekens met XML-geldige karakters
backslashreplace: vervangt met backslash escape tekens

Een bytearray toewijzen:
>>> ab=bytearray(b'abcdef')
>>> ab
bytearray(b'abcdef')

De class weergeven:
>>> type(ab)
<class 'bytearray'>

Een element weergeven (het eerste element heeft positie 0):
>>> ab[3]
100

Een element toevoegen in een bepaalde positie:
>>> ab.insert(3,120)
>>> ab
bytearray(b'abcxdef')

De reeks omdraaien:
>>> ab.reverse()
>>> ab
bytearray(b'fedxcba')

Een gedeelte van de bytearray opvragen:
>>> ab[0:3]
bytearray(b'fed')

Een gedeelte van een bytearray vervangen:
>>> ab[0:3] = b'w'
>>> ab
bytearray(b'wxcba')

Een element in een bytearray vervangen:
>>> ab[4]=63
>>> ab
bytearray(b'wxcb?')

Tekst weergeven als ASCII-codes:
>>> ba=bytearray(b"Dit is tekst")
>>> ba
bytearray(b'Dit is tekst')
>>> for i in ba: print(i)
...
68
105
116
32
105
115
32
116
101
107
115
116

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ python ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.