web2 logo

Controleren of een variabele bestaat

Als je wilt weten of een variabel bestaat en dus beschikbaar is, dan kan je een try-except blok gebruiken: try: x except NameError: x = None De variabele x krijgt hier None toegewezen als x nog niet bestaat.

naar boven

term zoeken