web2 logo

divmod(a, b)

Deze functie geeft de quotient en rest van een integer deling. Voor integers is het resultaat hetzelfde als (a // b, a % b). Voor floating point getallen is het resultaat (q, a % b).

>>> divmod(10,3)
(3, 1)

>>> divmod(10.1,3)
(3.0, 1.0999999999999996)

>>> divmod(10.1,3.1)
(3.0, 0.7999999999999994)

>>> divmod(10,3.1)
(3.0, 0.6999999999999997)

Even opletten met negatieve getallen.

>>> divmod(-10,3.1)
(-4.0, 2.4000000000000004)

>>> divmod(-10,-3.1)
(3.0, -0.6999999999999997)

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ python ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.