web2 logo

Firefox bookmarks bewerken naar webpagina

Als je in Firefox naar je bladwijzers gaat, importeren en reservekopie maken, bladwijzers exporteren naar HTML, dan krijg je een bestand met veel overbodige code, onder andere omdat de icons daar in zijn opgenomen. Dit script zet deze pagina om in een HTML webpagina die wat bruikbaarder is.
#!/usr/bin/env python3

"""
Dit programma leest een favorieten export bestand uit
Firefox 'bookmarks.html' in en verwijdert de overbodige code en
maakt er een nieuwe webpagina van met de naam 'favoriten.html'
"""

def vervang(regel,begintekst,eindtekst,vervangtekst):
   """
   Tekst vervangen die begint met
   begintekst en eindigt met eindtekst in
   regel door vervangtekst
   """
   verv=""
   locatie1=regel.find(begintekst)
   if (locatie1>-1):
      locatie2=regel.find(eindtekst,locatie1)
      verv=regel[locatie1:locatie2]
      regel=regel.replace(verv, vervangtekst)
   return regel
   
with open("bookmarks.html", "r") as f:
   data = f.readlines()

bestand = open("favoriten.html","w")
for line in data:
   line=line.replace("\n","")
   line=line.replace("      ","")
   line=line.replace("   ","")
   
   line=vervang(line,"ICON",">","")
   line=vervang(line,"ADD_DATE","LAST","")
   line=vervang(line,"LAST_MODIFIED",">","")

   line=line.replace("<DT><A HREF","<li><a href")
   line=line.replace("</A>","</a></li>")
   line=line.replace("DL>","ul>")
   line=line.replace("<HR>","")
   line=line.replace("<DD>","")
   line=line.replace("<DT><H3","<h3")
   line=line.replace("</H3>","</h3>\n")
   line=line.replace("<h3 ","<h3")
   line=line.replace("<DT><A FEEDURL","<li><a feedurl")
   line=line.replace("<p>","")
   line=line.replace("</ul>","</ul>\n")
   line=line.replace("H1>","h1>")
   line=line.replace("</h1>","</h1>\n")
   line=line.replace("TITLE>","title>")
   line=line.replace("</title>","</title>\n</head>\n<body>\n")
   line=line.replace("</li>","</li>\n")
   line=line.replace("<ul>","<ul>\n")
   line=line.replace("<!-- This is an automatically generated file.","\n")
   line=line.replace("<!DOCTYPE NETSCAPE-Bookmark-file-1>","<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n")
   line=line.replace("<META","\n<meta")

   for letter in line:
      if ord(letter)>255:
         line=line.replace(letter," ")
   y=len(line)
   if y>0:
      if line[0]=='<':
         bestand.write(line)
bestand.write('</body></html>')
bestand.close()

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ python ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.