web2 logo

for loops

Een for loop doorloopt een blok een vooraf bepaald aantal maal, kan eventueel wel worden afgebroken via een break.

for <variabele> in range(<een integer>):
    <expressie>
    <expressie>
    ...

Het getal wat voor range wordt opgegeven is een 'tot'-getal, niet een 'tot-en-met'-getal. De loop begint bij 0.

#!/usr/bin/env python3

for x in range(5):
    print(x)

Geeft:

0
1
2
3
4

Als je niet met 0 wilt beginnen, kun je een beginwaarde meegeven:

#!/usr/bin/env python3

for x in range(2,5):
    print(x)

Geeft:

2
3
4

Behalve een begin- en stopwaarde, kun je ok een stapgrootte meegeven:

#!/usr/bin/env python3

for x in range(5,11,2):
    print(x)

Geeft:

5
7
9

Range kan ook een string zijn:
>>> mijnstring = "abcdefgh"
>>> for x in mijnstring: print(x)
...
a
b
c
d
e
f
g
h

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ python ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.