web2 logo

Artikel Links Notities

for loops

Een for loop doorloopt een blok een vooraf bepaald aantal maal, kan eventueel wel worden afgebroken via een break. for variabele in range(een integer): expressie expressie ... Het getal wat voor range wordt opgegeven is een 'tot'-getal, niet een 'tot-en-met'-getal. De loop begint bij 0. #!/usr/bin/env python3 for x in range(5): print(x) Geeft: 0 1 2 3 4 Als je niet met 0 wilt beginnen, kun je een beginwaarde meegeven: #!/usr/bin/env python3 for x in range(2,5): print(x) Geeft: 2 3 4 Behalve een begin- en stopwaarde, kun je ok een stapgrootte meegeven: #!/usr/bin/env python3 for x in range(5,11,2): print(x) Geeft: 5 7 9 Range kan ook een string zijn: >>> mijnstring = "abcdefgh" >>> for x in mijnstring: print(x) ... a b c d e f g h

naar boven

term zoeken

Notitieruimte