web2 logo

Getallen omzetten naar binair met bin()

De functie bin(x) geeft een string die de binaire waarde voorstelt van de integer x. >>> bin(7) '0b111' >>> bin(-7) '-0b111' >>> bin(7.7) Traceback (most recent call last): File "", line 1, in TypeError: 'float' object cannot be interpreted as an integer >>> bin(int(7.7)) '0b111'

naar boven

term zoeken