web2 logo

globals()

Deze functie geeft een dictionary met de huidige global symbol table van de huidige module. Als deze functie wordt aangeroepen vanuit een functie of method, dan gaat het om de module waar deze is gedefinieerd, niet de module vanwaar deze wordt aangeroepen. >>> globals() {'__doc__': None, '__package__': None, '__loader__': , '__name__': '__main__', '__builtins__': , '__spec__': None}

naar boven

term zoeken