web2 logo

if elif else

Om instructies wel of niet uit te voeren afhankelijk van een voorwaarde kan if-elif-else worden gebruikt.
De eenvoudigste vorm:

if<conditie>:
    <expressie>
    <expressie>
    ...

Als bovenstaande conditie waar is, dan wordt het codeblok daar onder uitgevoerd.
Als we een ander codeblok willen uitvoeren indien de conditie niet waar is, dan kunnen we het programmablok uitbreiden met een else blok:

if <conditie>:
    <expressie>
    <expressie>
    ...
else:
    <expressie>
    <expressie>
    ...

Als dat ook nog niet genoeg is en we meerdere condities willen testen, dan kunnen er elif blokken aan worden toegovoegd. Er kunnen meerdere elif blokken gebruikt worden. Zodra er aan 1 conditie is voldaan, wordt het bijbehorende codeblok uitgevoerd, daarna worden de overige codeblokken van het if-elif-else blok overgeslagen.

if <conditie>:
    <expressie>
    <expressie>
    ...
elif <conditie>:
    <expressie>
    <expressie>
    ...
else:
    <expressie>
    <expressie>
    ...

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ python ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.