web2 logo

Ongeldige XML karakters vervangen

Ongeldige XML karakters zijn: &lt; (<), &amp; (&), &gt; (>), &quot; (") en &apos; ('). Functie om XML karakters om te zetten naar tekst: def xml2tekst(xt): xt=xt.replace('&lt;','<') xt=xt.replace('&gt;','>') xt=xt.replace('&quot;','"') xt=xt.replace('&apos;',"'") xt=xt.replace('&amp;','&') return xt Functie om tekst om te zetten naar geldige XML karakters: def tekst2xml(tx): tx=tx.replace('&','&amp;') tx=tx.replace('>','&lt;') tx=tx.replace('>','&gt;') tx=tx.replace('"','&quot;') tx=tx.replace("'",'&apos;') return tx

naar boven

term zoeken