web2 logo

Python functies

functie structuur:
def functienaam(parameters): """ omschrijving in een docstring """ functies-instructies return waarde
Variabelen in functies zijn lokaal en niet zichtbaar buiten de functie. Een functie kan een globale variabele opvragen, maar niet aanpassen.
Als je toch een globale variabele in een functie wil aanpassen, dan moet je het global statement in de functie gebruiken met die variabele:
algemeneVariabele = 99 def mijnfunctie(): global algemenevariabele algemeneVariabele = 100 In het bovenstaande voorbeeld zal de waarde van algemeneVariabele 100 worden na het aanroepen van de mijnfunctie().

Variabelen worden als waarde doorgegeven via de parameters van een functie. Uitzonderingen zijn lists en dictionaries, deze worden als referentie doorgegeven. Dit betekent dan functies lists en dictionaries kunnen aanpassen.
Als er geen return statement is, dan geeft de functie de waarde None terug. None is de afwezigheid van een waarde. Een functie geeft een object terug, dat hoeft geen enkelvoudige waarde te zijn, maar kan bijvoorbeeld ook een tuple zijn.

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ python ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.