web2 logo

Spaties verwijderen met strip()

Als een string spaties aan het begin en /of het einde heeft, dan kan je die verwijderen met strip(). Er bestaan 3 vormen: lstrip(), rstrip() en strip().
De spaties alleen aan het begin (linkerzijde) verwijderen kan met lstrip().
De spaties alleen aan het einde (rechterzijde) veriuwjderen kan met rstrip().
De spaties aan beide uiteinden van de string verwijderen kan met strip().
Voorbeeld met spaties aan het begin van de string:
stringl=" Deze string heeft spaties aan het begin" print(stringl) print(stringl.lstrip())
Resultaat:
' Deze string heeft spaties aan het begin' 'Deze string heeft spaties aan het begin'
Voorbeeld met spaties aan het einde van de string:
stringr='Deze string heeft spaties aan het einde ' print(stringr) print(stringr.rstrip())
Resultaat:
'Deze string heeft spaties aan het einde ' 'Deze string heeft spaties aan het einde'

Voorbeeld met spaties aan beide zijden:
stringb=' Deze string heeft spaties aan beide zijden ' print(stringb) print(stringb.strip())
Resultaat:
' Deze string heeft spaties aan beide zijden ' 'Deze string heeft spaties aan beide zijden'

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ python ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.