web2 logo

True of False met bool([x])

De functie bool([x]) kan alleen True of False teruggeven. Als x False is of is weggelaten, dan geeft de functie False terug, anders True.

>>> bool([x])
  File "", line 1, in
NameError: name 'x' is not defined

>>> bool([5])
True

>>> bool()
False

>>> bool([])
False

>>> bool(6)
True

>>> bool(0)
False

>>> bool([7,9,0])
True

>>> bool([0])
True

>>> bool([False])
True

>>> bool(False)
False

Toegevoegd door: Kees de Keijzer
Twitter: @kdkq

~ python ~

~ Onderwerpen ~

Dit is een website zonder pop-ups

~ Links ~

Design & Development by Cyberwebdesign.nl for web2.nl © 2020.