web2 logo

De inhoud van een webpagina ophalen met Python

Hier 2 manieren om de inhoud van webpagina's op te halen:

Met decode utf-8

import urllib.request url = "https://www.web2.nl/" request = urllib.request.Request(url) response = urllib.request.urlopen(request) print(response.read().decode('utf-8'))

Gewoon ophalen

import urllib.request htmlfile = urllib.request.urlopen("https://web2.nl/") htmltext = htmlfile.read() print(htmltext)

naar boven

term zoeken